Ann louvri JE YO So, se anviwOnman ki pote tout sosyetea sou...

Jean-marie Leroy - July 28 2008, 12:47 PM

Ann louvri JE YO

So, se anviwOnman ki pote tout sosyetea sou zèpOl li: se li pèmèt nou rèspire, se li ki bay dlo pou bwè,se li ki loje nou, se li ki pwOpte nou.
Si nou kite'l kraze nan men nou, menm lari nou pap genyen ankO pou'n woule nan bèl oto klimatize - mwen konnen nou renmen sa! - Se tande na tande pale de bèl plaj lOt kote. Touris pap vle mete pye lakay nou ankO.
De toute fason, si nou mepwize anviwOnman se pwOp tèt nou nap bay pinisyon
Dayè agwonOm-pwezidan konnen sa tou. AnviwOnman fè pati de etid ke li te fè...

Ann kOnen sa nan zOrey palemantè yo.Ak pouvwa konstitisyon an bayo, yo kapab mete lwa pou pwoteje anviwnman.

Et quand des mesures de protection auraient ete prises, la diaspora aurait davantage le gout de venir PLEZIRE en AYITI et apporter d' autres millions.

JML

Response to:

Yo toujou di ke destriksyon yon pep toujou komanse pa...

Subject:

ELECTRICITE EN HAITI

MR PREVAL, PORQUOI NE PAS ESSAYER LA PRODUCTION DE L'ELECTRICITE AVEC LE VENT. CE DERNIER EST UN CADEAU GRATUIT DE...

Return to Message List