Ki batiste eleksyon 19/04/2009 pralgenyen?

Pierre Guerrier - March 2 2009, 6:20 PM

Prezidan Preval,
Louvr je ou gran, lave figi ou si ou nan domi paske sa pral genyen konsekans ou pa atan, si ou kite elksyon 19 fevrye 2009 yo fet jan nou wel la. Pouki mwen pale konsa.

Mwen pa fe " JURISPRUDENCE " ni mwen payon yon avoka; men mwen kwe ke se dwa m pou m reflechi e di ki m panse sou sakapfet nan peyi nan.

Koute byen Prezidan Preval.

Si m pa twonpe m, mwen kwe se selman pou DIZAN, Manman lwa peyiya te bay gwo kriminel ak moun nan rejim Divalye yo pyo te rete nan kanpe lwen pa pwoche " POSTES ELECTIVES ".

Apre sa pa gen danje.

Mwen kwe tou kelkeswa lwa a, depi li soti andidan vant manman lwa a, li pa dwe kenbe, yo dwe voye l jete.

Si jounen jodiya ti K E P tet bokye sa pousse do FANMI LAVALAS deyo eleksyon, sa vle di ke se yon zak malonnet ki pa annako ak MANMAN LWA peyi. Kidonk, tout sa ki fet deyedo MANMAN LWA li jan mesye save yodi nan lang blan franse yo INCONSTITUTIONNEL (ELLE).

Resilta 4sou tab: " TOUT SENNATE 19 AVRIL 2009 " pral otomatikeman sennate deyedo la KONSTITISYON, Konsa, paske yo pa lejitim, si lot bon sennate yo pa vle aksepte yo egal Kriz sou Kriz .Lobey jeneral.

Yon lot bo, eleksyon 19 fevrye 2009, yon lot eleksyon an Novanm osnon Desanm 2009. Ed entenasyonnal komanse ap koupe; ti Renne: " Two presse pa fe je ti chen louvri tande ".

Bourik fin travay, kouliye a se chwal kap garyonne, pavre...

Menm le oupa kab pran yon twaziem manda, mwen kwe ou pa janm dwe trayi men ki metmanje nan bouch ou, paske Timoleon Brutus nan: La Rancon du Genie di yon bagay ki rete grave nantet mwen e map repete l pou ou: " SI, LA RECONNAISSANCE EST LE DEFAUT DES PETITES AMES, L'INGRATITUDE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, TEMOIGNE D'UNE DEFORMATION PSYCHIQUE HORRIBLE ET REPOUSSANTE "

Si jounen jodiya, Fanmi Lavalas goumen kont tou fos fenwe yo, pou ba ou yon pouvwa epi se lenmi yo ou pran pouvwa pote fe kado, se yo kap banboche rache koupe nan pouvwa sila,( Referans, reinyon ou te fe ak LAVAS e LESPWA nan loditoriom " YORK COLLEGE " nan NouYok apre eleksyon ou an 2006. Dapre sa ou menm menm te di malgre tout sa ou te fe bonzanmi ouyo jodiya, lenmi ou nan kanpay elektoral la te di se lajan drog kap fe kanpay ou, se kandida lavas ou ye san Titid marasa parey ou. Ti Renne sonje sa map di poum fini " SI PIMAN PAGOU NAN JE PWASON, PA FEM KWE KE LAP GOU NANJE CHEN ".

Bay kou bliye poete mak sonje.

Li le, litan pou ou resezi ou. LE FNCD pita OPL te soti depi Prenmye Minis ak Titid 1 jouk premye manda pa ou, tap simen pikan kwenna, mosso boutey po fig sou wout, se marasa parey ouwa kite toujou la ak ou. ET ALORS?

Mwen pabezwen ankenn soubrekete repon m, wen, si ak ti Renne mwen pale, se li ki pou pale ak fre li

Mesi bokou
2/03/2009

Return to Message List