koze grip kochon an

Massillon Wesner - April 29 2009, 12:59 PM

BONJOU MESYE LE PREZIDAN,

NON-M SE WESNER MASSILLON YON AYISYEN NATIF NATAL KAP VIV NAN PEYI LOT BO DLO.
KESYON MWEN TA RENMEN POZE-W KI MEZI GOUVèNMAN AN PRAN POU LITE KONT GRIP?

MEXICAINE NAN. MESYE LE PREZIDAN DEZYEM KESYON MWEN TA RENMEN POZE OU .SEKRETè DETA AMERICAINE NAN DI PANDAN VOYAJ LI A LAKAY NOU KE ADMINISTRATION OBAMA A. AP Fè YON DON A PEYI NOU AN VOI LA KESYON MWEN TA RENMEN POZE-W KI SA WAP Fè AVèK èD SAA. MESYE LE PRESIDAN SE TE YON GRAN PLèZI POU MWEN DISKITE AVè W.MèSI POU TOUT SA OU Fè POU PEYI NOU AN KE BONDYE BENI OU.

Return to Message List