LIDE POU CHANJE MANTALITE-Pa:Christonardeni/Ad.Ch

Adrien Chenet-christonardeni - February 7 2010, 4:20 PM

DEZAS PA DEZAS NAP WÈ AYITI KANMENM
( Lide pou chanje Mantalite )
*
 DEZAS PA DEZAS NAP WÈ AYITI KANMENM
( Pwezi Kreyòl Ayisyen )
*
DEZAS PA DEZAS NAP WÈ AYITI KANMENM
*
Pa:( Christonardeni ) - Adrien Chenet
*
*
In Memoriam: Jenvyèv (Kòkòt) Dalzon-Adrien (Djah OBDYA) Wébert-Monik Kamilyen-Gaillard Micha- 
Daniel simidor-Andre Dupont-Sadok (Dèdèt) François-Serge Petit Frère-Joseph Serge  Miot-Pierre Vernet-Andre Blass-Hédi Annabi-Serge Gilles-

Dedikas pou: Céramé Jean Guerrier-Compère Gérald-Jean Claude Martha-Jacques Lajoie-
*

DEZAS PA DEZAS NAP WÈ AYITI KANMENM
*
Pa:Christonardeni
Christonardeni
*

A Ayiti sanw fache...

Rèl anmwew jwenn gran mèt

Dèy Fò k louvriw mache Loni k kaskew èlmèt.
Reskape katastwòf chawayel pou malè.

Istwàn kouyann jwel stwòf. Bowòm tranble Palè.

Estatiw chavire Potanta l bay gany jwèt.
Nasyonw van pò l vire. Nanti pouvwal bay fwèt.
Ravaj dezas prann moun Zile'n bay Fòs chalè.

Initew fye'l wòl kloun Pewòl chatre salè.

Chans Vivan k vle'n pale. Malèn pat ganw klaksòn.
" Haïti " Tèt Bale...?

Peyin bann kadre sòn....

!
Egzijans tan k kasew.

Kat la Tè k rebrase.

Neglijans k agasew...

Nat Pèp kòw anbrase.

Egzanp lanmouw tache.

Bòlèt pa'p ekatel.

Tantasyon kè k Gache .Tranzaksyon twoup ratel.

 

Christonardeni
Christonardeni
Christonardeni

7 FEVRIYE 2010
Wòkfelè Sentè
Man Hat Tan, Nouyòk, Etazini,USA

Enprimati: Adrien Chenet ®©
Imprimatur: Adrien Chenet ®©
Otè: ( Christonardeni ) - Adrien Chenet 
chenetadr at yahoo.com
Dwa Otè a Rezève pa: Adrien Chenet ®© MMX ( 2010 )
Otantifikasyon: Adrien Chenet ®© MMX ( 2010 )
Authentification: Adrien Chenet ®© MMX ( 2010 )
Tout Dwa Rezève ®© MMX ( 2010 )
Copy Right ®© MMX ( 2010

Menw pòtre Otè a:

 ( Christonardeni ) - Adrien Chenet 
*
Ak tout bon konpliman koutwazi plis respè sensè Otèa Pou tout Estaf redaktè JOUNAL INFERNO MAGAZINE-HAITI.

*
Otèa Adrien Chenet sonw Manm Estaf Jounal INFERNO MAGAZINE-HAITI
*

*

Return to Message List