Mwen fe'w konpliman

Patou - March 10 2010, 8:36 PM

Ou bezwen ed mwen. kom yon prezidan, fason ou aji pa demontre ke ou sousye pou peyi'w, ou kite peyi-a bay etranje

rele'm pou plis infomasyon 203-606-1905

Return to Message List