We Pa We Randevou Lakay Dr. Titid anle ya Deja

Jan Ou Wel La - May 2 2007, 11:49 AM

Mwen Byen kontan ke ou panse konsa, ou se youn nan moun ki panse ke Ayiti se pou blan yo li ye. Aristid te Ale, li kale tout Konze yo li retounen, mwen garanti ou lap retounen anKo. Poum ka Kraze analoji ou wa Bondye te ale li retounen.

Nou dwe sispann kraze frè nou pou granmesi.

Mwen pral mete de twa boulanje an Ayiti, pou ou ka wé ke 4 pou 15 retounen, mwen swete lè sa fèt, ou konvèti, pou ou sispann kraze frè ou, si ou pa konnen ki kote ou söti ou paka konnnen ki kote ou prale.

Mwen ta vle poyu ou rakonte-m ki kote ou jwenn tout sa wap di ya de lidè Istorik pèp la, si ou pa pèp, nou pa gen pwoblèm, Aristid pa lidè ou, al pran sa ou vle ya, men mwen refize poum kite ou di mwen ki yès mwen sipoze chwazi.

Wè pa wè Dr. Titid ap retounen Lakay.

Moun Afrik yo tap tann ni, li ale fè you travay löt bö a pou li tounen pi rèd, pi fö Lakay.

Rasyn Dr. Titid se you Rasyn Louvèturien-n

Male na Wè.

Response to:

Hey le Nostalgique! Ki kote ou we sa ki ale tounen...

Subject:

We have to stop begging...

It is with extreme sadness that I look at the situation of our country. Recently, Le Nouvelliste posted some pictures...

Direct replies to this message:

Mwen pa gen anyen kont peson mwen se pitit yon soyet...

Return to Message List