Where did you copy and paste that long document? You can get...

Mitsu M. Duchatelier - April 1 2010, 11:10 PM

Where did you copy and paste that long document?

You can get sued Carlos for copying someonelse' s idea ok. Be careful!

Subject:

Mwen katoujou remen pou otan nou kagen toujou genyen diferans sou kek pwen

Remen Fidel Castro sa pa vle di nou rankontre nan tout fason mwen jisteman renmen paske Mwen ke li se yo personaj ki...

Return to Message List