mwen vrèman satisfè de chaw ke ou angaje gouvènman

Jean Kenol - August 21 2007, 1:54 PM

Afè koripsyon an se yon gwo defi, stabilizasyon monè a ak fenomèn ensekirite ya mentnan se swivi travay sayo ki pi enpòtan pou dirabilite ak pwogrè nan tout nivo sistèm lan mwen se yon aysyen ki konnen vwayaje e ki deside rete nan peyi li e pou sèvi peyil pran kouraj prezidan pèp ayisyen avèw ou tout bon e yo kwè nan gwo jefò ke tout estaf ou a ap fè pou mete peyi sa definitivman sou ray devlopman.

Mèsi.

Return to Message List